Betaalanine powder 300g

Swedish Supplements Beta-alanin är avsett att hjälpa till att motverka uppkomsten av mjölksyra.

  • Minskar uppkomsten av mjölksyra
  • Ökar maxkapaciteten
  • Upprätthåller ett gynnsamt PH värde
  • Lätta att blanda i sin egen preworkout drink

Beta-alanin är en aminosyra som behövs för att upprätthålla nivåerna av karnosin i musklerna. Karnosin är ett naturligt ämne vars uppgift är att buffra PH värdet och upprätthålla syra/bas balansen för optimalt muskelarbete. Ett tillskott av beta-alanin optimerar nivåerna av karnosin och minska uppbyggnaden av mjölksyra i musklerna under fysisk ansträngning, vilket ökar maxkapaciteten och fördröjer tiden till utmattning. Tas beta-alanin på tom mage kan vissa användare uppleva stickningar i hudensamt ibland även hudrodnad. Detta är ofarligt och övergående men om det upplevs som obehagligt bör man minska dosen samt välja att ta den tillsammans med någon kolhydratsinnehållande dryck eller föda.